Open main menu

ערכים מילוניים

Revision as of 19:22, 29 July 2010 by אשר (talk | contribs) (ט)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

ערכים מילוניים הם ערכים קצרים של פירוש מילולי קצר מאנציקלופדיה תורנית מרוכזת. במידה ויורחבו יש להעבירם לערך בפני עצמו.

Contents

אEdit

 • אבוב של נחושת - חליל עשוי מנחושת - ויש מפרשים: חליל שפייתו עשויה מנחושת - שלפעמים היו מנגנים בו בבית המקדש.
 • אבוב של קנה - חליל עשוי מקנה - ויש מפרשים: חליל שפייתו עשויה מקנה - שהיו מנגנים בו בבית המקדש.
 • אביזרייהו דעבודה זרה - פרטי דינים השייכים לאיסור עבודה זרה והנמשכים ממנו. "אביזרייהו דעבודה זרה" שווים בדיניהם לאביזרייהו דגילוי עריות.
 • אביזרייהו דשפיכות דמים - פרטי דינים השייכים לאיסור רציחה והנמשכים ממנו. "אביזרייהו דשפיכות דמים" שווים בדיניהם לאביזרייהו דגילוי עריות.
 • אמה - מידת אורך ששיעורה 2000 אמה.
 • אמן קטופה - "אמן" שהובלעה בה ה"נון".

הEdit

 • הן צדק - דברי אמת, כנות ויושר במשא ומתן.

חEdit

 • חברי תורה - כינוי בירושלמי לתלמידי חכמים.
 • חומת בית פאגי - חומת ירושלים. ויש מפרשים: חומת הר הבית.
 • חצב - כד חרס גדול לשמירת נוזלים.

טEdit

 • טליה - כבשה בשנתה הראשונה.

יEdit

 • יוצא דופן - ולד שהוצא דרך בטן האם שנחתכה.

כEdit

לEdit

 • לבקן - מי שעורו לבן ביותר.

מEdit

 • מהלך שישה חודשים - מידת אורך. ראה: מהלך יום.
 • מהלך שנה - מידת אורך. ראה: מהלך יום.
 • מטפח - איסוף שמן על ידי כף היד.
 • מנחת בהמה - מנחת נסכים, שבאה עם קרבן בהמה.
 • מסלת - מנפה ומוציא את הסולת מן הקמח.

נEdit

 • נרות המנורה - בזיכי המנורה. ראה: מנורה.

פEdit

 • פדר - החלב המכסה את הקרב.
 • פרוס הפסח - חמשה עשר יום לפני חג הפסח.
 • פרוס החג - חמשה עשר יום לפני חג הסוכות.

קEdit

 • קיפוף - מין קוף קטן. ויש מפרשים: ינשוף.
 • קרקס - מין כרוב. ויש מפרשים: מין פול.

שEdit

 • שנה פשוטה - שנה שיש בה שנים עשר חודש.