פטר חמור

From ויקישיבה
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

העברת הקדושה שחלה על עייר שנולד ראשון לאמו - לשה או לכסף.


את הזכר הראשון שממליטה האתון, חייבים לפדות ולתת את הפדיון לכהן. לאחר הפדיון, אין קדושה לא בעייר ולא בפדיונו, אלא שהפדיון - ממונו של כהן הוא. אם אין בעל העייר רוצה לפדותו - עורף את ראשו וקוברו.


מצות פדיית פטר חמור קודמת למצות עריפתו, שנאמר: "וכל פטר חמור תפדה בשה ואם לא תפדה וערפתו", הרי שישנה עדיפות לפדותו, אלא שאם אינו רוצה לפדותו, מצוה לערוף את ראשו.