Open main menu

פעולת צדיק לחיים (השני)

פעולת צדיק לחיים ספר על פרקי אבות מאת רבי חיים פלאג'י הטעם שקרא כן לספר על פי חלום כפי שכתב בהקדמת ספרו.

שם הספר פעולת צדיק לחיים נקרא על שם הפסוק ב(משלי, י, טז): פְּעֻלַּ֣ת צַדִּ֣יק לְחַיִּ֑ים תְּבוּאַ֖ת רָשָׁ֣ע לְחַטָּֽאת.

מי שקדמו בשם זה הינו פעולת צדיק (הראשון) של המהרי"ץ מעדות תימן.