Difference between revisions of "פריעה של ראש"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
m (טיפול בסוגריים מיותרים בתבנית:מקור)
 
Line 3: Line 3:
 
*הכהן פורע את ראש הסוטה  
 
*הכהן פורע את ראש הסוטה  
 
*אסור לכהנים להכנס פרועי ראש במקדש
 
*אסור לכהנים להכנס פרועי ראש במקדש
*נזיר צריך לפרוע ראשו כמו שכתוב: "איש או אשה כי יפליא לנדור נדר נזיר להזיר לה' וכו' עד מלאת הימים אשר יזיר לה' קדוש יהיה גדל פרע שער ראשו" {{מקור|(במדבר ו-ב)}}.
+
*נזיר צריך לפרוע ראשו כמו שכתוב: "איש או אשה כי יפליא לנדור נדר נזיר להזיר לה' וכו' עד מלאת הימים אשר יזיר לה' קדוש יהיה גדל פרע שער ראשו" {{מקור|במדבר ו-ב|כן}}.
 
*מצורע שנטמא אסור לו לגלח את ראשו[[קטגוריה:תרי"ג מצוות]]
 
*מצורע שנטמא אסור לו לגלח את ראשו[[קטגוריה:תרי"ג מצוות]]
 
[[קטגוריה:תרי"ג מצוות]]
 
[[קטגוריה:תרי"ג מצוות]]

Latest revision as of 10:22, 6 September 2012

פריעה של ראש הוא מושג הלכתי הכולל אי-תספורת ופיזור השיער. המושג הובא בהלכה בכמה הקשרים:

  • הכהן פורע את ראש הסוטה
  • אסור לכהנים להכנס פרועי ראש במקדש
  • נזיר צריך לפרוע ראשו כמו שכתוב: "איש או אשה כי יפליא לנדור נדר נזיר להזיר לה' וכו' עד מלאת הימים אשר יזיר לה' קדוש יהיה גדל פרע שער ראשו" (במדבר ו-ב).
  • מצורע שנטמא אסור לו לגלח את ראשו