פרשני:שולחן ערוך:אבן העזר סב ב

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search


ParsheiniLogo.png
ערך זה הוא מתוך פרויקט פרשני - הפירוש השיתופי לכתבים תורניים.

מטרת פרויקט פרשני היא יצירת פירוש שיתופי על כל הכתבים התורניים, החל מהמשנה ועד ספרי השו"ת האחרונים הנכם מוזמנים להשתתף בעריכת הפירוש באמצעות דף העריכה או יצירת פירושים לערכים חדשים.
יש לך שאלה על הפירוש? ניתן להשתמש בדף השיחה ובהוספת תבנית שאלה בראש הדף. מעוניין בהסבר למקור שלא קיים עדיין בפרשני? צור אותו כעת וכתוב את שאלתך בדף השיחה.

שולחן ערוך:אבן העזר סב ב

סעיפים ב, ג - שתי חופות ביחד

רמב"ם, רא"ש וטור: עושים כמה חתונות ביחד, ומברכים ברכה אחת לכולם.

רשב"א, מרדכי, הגהות מיימוניות: אמנם יוצאים בברכה אחת, אבל אין לעשות שתי חתונות ביחד. כדי שיהיה ניכר שיש שם שתי חתונות (רשב"א), משום עין הרע (הגהות מיימוניות), או כדי שלא תהיה איבה בין הכלות כשאחת כעורה או כשמכבדים יותר אחת מהן (מרדכי).


⦿ נשיאת שתי נשים ביחד

שו"ע: אדם יכול לשאת כמה נשים באותו היום, ומברך ברכה אחת לכולם. עם זאת, צריך לשמוח עם כל אחת שמחה הראויה לה, ואין מערבין שמחה בשמחה.

רמ"א: אין לאדם לשאת שתי אחיות ביחד (סמ"ק), אך בנשים זרות לא נזהרים בזה. אדרבה, יש המכוונים לעשות חופה לעניות יחד עם העשירות (ר"י מפאריש).


⦿ שתי חתונות ביחד

שו"ע: אם יש שני חתנים, מברכים ברכת חתנים אחת לשניהם.

רמ"א: י"א שלא מברכים ברכה אחת לשני חתנים, משום עין הרע (הגהות מיימוניות), וכך נוהגים. אם כמה חתנים אכלו ביחד, עושים שבע ברכות בסוף הסעודה לכולם ביחד.

סעיף ב[edit]

יש לאדם לישא נשים רבות כאחד, ביום אחד, ומברך ברכת חתנים לכלם כאחד; אבל לשמחם, צריך לשמוח עם כל אחת שמחה הראויה לה, אם בתולה שבעת ימים, ואם בעולה שלשה ימים, ואין מערבין שמחה בשמחה (רמב"ם). הגה: ואין לעשות חופת ב' אחיות ביחד (סמ"ק בשם ספר חסידים). וי"א דאף בשתי נכריות יש ליזהר שלא לעשותן כאחת, משום איבה, שמא יכבדו אחת יותר מחבירתה (מרדכי פ"ק דמ"ק[1]); ואין נזהרין מזה, ואדרבא יש מכוונים לעשות חופות עניות עם חופות עשירות, משום מצוה (הגהות מיימוני בשם ר"י מפריז).

מתוך הספר יאיר השולחן, אין להעתיק ללא רשות מהמחבר, לפרטים ורכישה.

הערות שוליים[edit]

  1. אות תתמג