פרשני:שולחן ערוך:חושן משפט לג ג

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search


ParsheiniLogo.png
ערך זה הוא מתוך פרויקט פרשני - הפירוש השיתופי לכתבים תורניים.

מטרת פרויקט פרשני היא יצירת פירוש שיתופי על כל הכתבים התורניים, החל מהמשנה ועד ספרי השו"ת האחרונים הנכם מוזמנים להשתתף בעריכת הפירוש באמצעות דף העריכה או יצירת פירושים לערכים חדשים.
יש לך שאלה על הפירוש? ניתן להשתמש בדף השיחה ובהוספת תבנית שאלה בראש הדף. מעוניין בהסבר למקור שלא קיים עדיין בפרשני? צור אותו כעת וכתוב את שאלתך בדף השיחה.

שולחן ערוך:חושן משפט לג ג סעיף ג - ד, בעל כאשתו

בסנהדרין כח (ע"ב) נאמר שבעל כאשתו, ולמדו זאת מהפסוק "ערות אחי אביך לא תגלה דודתך היא" - היא אשת דודו, והתורה קראה לה 'דודתך', מכלל שבעל כאשתו. בסורא אמרו שבעל כאשתו, ובפומפדיתא אמרו שאשה כבעלה.

מרדכי: אשה כבעלה לכל דבר, אך לא תמיד בעל כאשתו (יש חילוק בין סורא לפומפדיתא).

רמב"ם, רא"ש, נימוקי יוסף וטור: לכל דבר בעל כאשתו ואשה כבעלה.

☜ כך פסק השו"ע. אמנם, לעניין 'ראשון בשלישי' לא אומרים בעל כאשתו. הרמ"א הוסיף שזה דווקא אם אין לבעל רשות בנכסים שעליהם מעידים, אך אם יש לו חלק הוא נוגע בדבר וגם 'ראשון בשלישי' פסול.


⦿ תרי בעל לאשתו (סעיף ד)

במשנה מובא שבעל אחות אשתו פסול להעיד, וניתן ללמוד מכך שראשון בראשון אסור גם בתרי בעל כאשתו (הוא כאשתו וגיסו כאחות אשתו).

כך פסקו הרמב"ם, הרא"ש, הטור והשו"ע.

'שני בראשון' בתרי בעל כאשתו. בהמשך הגמרא מובאת מחלוקת רבי יוסי ורבי יהודה האם גם בן גיסו וחתן גיסו פסולים, ונפסק כרבי יוסי שרק הגיס עצמו פסול. לכאורה מפורש במשנה שגם בן הגיס פסול, שהרי הוא חתן אחות אמו לבן הגיס?

רש"י, תוס' ורא"ש: רבי יוסי מכשיר רק חתן של גיס ומודה שבן של גיס פסול. חתן גיס כשר להעיד, כי הוא 'שני בראשון' בתרי בעל כאשתו.

☜ כך פסק הרמ"א.

רי"ף ורמב"ם: רבי יוסי מכשיר חתן של הגיס ובן של הגיס, אך רק מאשה אחרת. גם חתן גיס פסול להעיד, וגם 'שני בראשון' בתרי בעל כאשתו פסול.

☜ כך פסק השו"ע.

שו"ע: בתרי בעל כאשתו שהם 'שני בשני' - כשרים להעיד. הרמ"א הוסיף שלכתחילה לא יחתמו ביחד בשטר, וביאר הסמ"ע את דבריו שזאת משום שחוששים לבי"ד טועים, שיפסלו את השטר לחינם. מאותה הסיבה כתב הש"ך שלכתחילה לא יחתום מי שקרוב לבעל השטר באופן הזה.