פרשני:תנ"ך:שמות כא כ

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search


ParsheiniLogo.png
ערך זה הוא מתוך פרויקט פרשני - הפירוש השיתופי לכתבים תורניים.

מטרת פרויקט פרשני היא יצירת פירוש שיתופי על כל הכתבים התורניים, החל מהמשנה ועד ספרי השו"ת האחרונים הנכם מוזמנים להשתתף בעריכת הפירוש באמצעות דף העריכה או יצירת פירושים לערכים חדשים.
יש לך שאלה על הפירוש? ניתן להשתמש בדף השיחה ובהוספת תבנית שאלה בראש הדף. מעוניין בהסבר למקור שלא קיים עדיין בפרשני? צור אותו כעת וכתוב את שאלתך בדף השיחה.

שמות כא כ


חז"ל מלמדים אותנו שאין עונשין מן הדין(סנהדרין נד, א), היינו שלא אומרים שאם בדין קל ענשה תורה, ודאי תענוש גם בדין חמור, 'קל וחומר'. תוספות מסבירים שהסיבה שאין עונשים מן הדין זה משום שיכול להיות שדווקא על העבירה הקלה אמרה התורה שיש כפרה, אבל על החמורה לא תועיל כפרה.

בפרשיית מכה עבד כנעני אומרת התורה שהמכה את עבדו ומת "נקם ינקם". ובגמרא (סנהדרין נב, ב) לומדת מפסוק אחר שנקמה משמעה מיתת 'הרג' ממיתות בי"ד. לכן מיתה זו של הבעלים מצויינת בתורה, ולא נלמדת בקל וחומר. הרמב"ן מסביר שלא הייתה התורה צריכה לפרט מה עונשו בדיוק, כי דינו כמו הורג כל אדם. אבל מ"מ הזכירה התורה נקום ינקם, שלא יחשוב האדון שכיון שהעבד כספו אין הוא חייב על הריגתו כיון שזה כמו שאדם יאבד ממונו.