פרשת דברים

From ויקישיבה
Revision as of 10:16, 4 August 2019 by Wikiboss (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

פרשת דברים היא הפרשה הראשונה בחומש דברים. הפרשה כולה עוסקת בנאומו של משה לעם ישראל בערבות מואב לפני כניסתם לארץ, נאום זה ממשיך על פני כל ספר דברים. הפרשה נקראת תמיד בשבת שלפני תשעה באב ושבת זו נקראת שבת חזון משום שמפטירים בה על חזון ישעיהו ישעיהו א א (פרשני).

תוכן הפרשה

הפרשה כולה עוסקת בנאומו של משה החוזר על מאורעות עם ישראל בשנות נדודיהם במדבר. החלקים בהם משה עוסק בפרשה:

  • היציאה מהר חורב
  • מינוי שופטים ודיינים
  • חטא המרגלים
  • מלחמה בעוג מלך הבשן וסיחון ונחלת עבר הירדן המזרחית.