Difference between revisions of "פרשת ראה"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
 
(3 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
פרשת ראה היא הפרשה הרביעית בחומש [[ספר דברים|דברים]]
+
[[פרשת ראה]] היא הפרשה הרביעית בחומש [[ספר דברים|דברים]]. הפרשה מתחילה בציווי על מעמד הר גריזים והר עיבל, ובמהלכה משה מצווה את העם מצוות הקשורות לכניסה לארץ כמו הכרתת העבודה הזרה, דיני הקרבת קורבנות בארץ, ואיסורי עבודה זרה ועיר הנידחת. בסוף הפרשה מפורטים החיות הכשרות והאסורות לאכילה, דיני שמיטת כספים וחזרה על דיני [[שלושת הרגלים]].
 +
==תוכן הפרשה==
 +
*'''מעמד הברכה והקללה'''- [[משה]] מציב בפני העם את משמעות הבחירה החופשית שבידם- אם יעשו הטוב יקבלו את הברכה, וההיפך אם יעשו את הרע בעיני ה'. משה מצווה את העם לערוך את מעמד הברכות והקללות בהר גריזים והר עיבל לכשיכנסו לארץ.
 +
*'''הכרתת העבודה הזרה'''- משה מצווה את העם להרוס את כל הפסילים וה[[עבודה זרה]] של עמי כנען. בנוסף, העם מצווה שלא להקריב יותר בבמות מזמן שהעבודה תעבור לעבודה הקבועה ב[[משכן]] וב[[מקדש]].
 +
*'''היתר אכילת בשר תאווה'''- בתקופת המדבר נאסר על העם לאכול בשר חולין שלא הוקרב לפני כן. משה מתיר לעם אכילת בשר תאווה מזמן הכניסה לארץ, ומזכיר לעם את איסור אכילת הדם. בנוסף, מוזכרים גם דיני [[מעשרות]], ודיני [[מעשר שני]] הנאכל בירושלים.
 +
*'''איסורי עבודה זרה ונביא שקר'''- משה מזהיר את העם לבל ילכו אחרי דרכי עמי כנען ויעבירו את בניהם ב[[מולך]]. כמו כן, משה מזהיר מפני הליכה אחרי מנהיגים שליליים כגון נביא שקר, מסית ומדיח וכהמשך לכך גם את דיני [[עיר הנידחת]].
 +
*'''החיות הכשרות והאסורות'''- משה מפרט את דיני החיות הכשרות והאסורות, ואת סימני הכשרות של כל מין. בסוף הפרשייה מובא גם איסור אכילת נבילה ואיסור [[בשר בחלב]].
 +
*'''שמיטת כספים'''- משה מעביר לעם את מצוות שמיטת הכספים, בה נשמטים החובות בשנת השמיטה. כמו כן, מובאים גם דיני עבד עברי המשתחרר לאחר שש שנות עבודה או בשנת ה[[יובל]].
 +
*'''שלוש רגלים'''- בסוף הפרשה מובאים דיני שלושת הרגלים יחד עם הקורבנות והמצוות בכל חג ומצוות [[עליה לרגל]].
  
==קישורים חיצוניים==
 
* [https://www.mgketer.org/parasha/47 פרשת ראה] באתר [[מקראות גדולות הכתר|'מקראות גדולות הכתר']]
 
* [https://www.mgketer.org/parasha/47#hftraHeader הפטרת ראה (ספרדים, אשכנזים, תימנים)] באתר [[מקראות גדולות הכתר|'מקראות גדולות הכתר']]
 
  
 
{{פרשת שבוע}}
 
{{פרשת שבוע}}
 
[[קטגוריה:פרשת השבוע|ראה]]
 
[[קטגוריה:פרשת השבוע|ראה]]
 
[[קטגוריה:ספר דברים]]
 
[[קטגוריה:ספר דברים]]

Latest revision as of 23:09, 29 August 2019

פרשת ראה היא הפרשה הרביעית בחומש דברים. הפרשה מתחילה בציווי על מעמד הר גריזים והר עיבל, ובמהלכה משה מצווה את העם מצוות הקשורות לכניסה לארץ כמו הכרתת העבודה הזרה, דיני הקרבת קורבנות בארץ, ואיסורי עבודה זרה ועיר הנידחת. בסוף הפרשה מפורטים החיות הכשרות והאסורות לאכילה, דיני שמיטת כספים וחזרה על דיני שלושת הרגלים.

תוכן הפרשה[edit]

  • מעמד הברכה והקללה- משה מציב בפני העם את משמעות הבחירה החופשית שבידם- אם יעשו הטוב יקבלו את הברכה, וההיפך אם יעשו את הרע בעיני ה'. משה מצווה את העם לערוך את מעמד הברכות והקללות בהר גריזים והר עיבל לכשיכנסו לארץ.
  • הכרתת העבודה הזרה- משה מצווה את העם להרוס את כל הפסילים והעבודה זרה של עמי כנען. בנוסף, העם מצווה שלא להקריב יותר בבמות מזמן שהעבודה תעבור לעבודה הקבועה במשכן ובמקדש.
  • היתר אכילת בשר תאווה- בתקופת המדבר נאסר על העם לאכול בשר חולין שלא הוקרב לפני כן. משה מתיר לעם אכילת בשר תאווה מזמן הכניסה לארץ, ומזכיר לעם את איסור אכילת הדם. בנוסף, מוזכרים גם דיני מעשרות, ודיני מעשר שני הנאכל בירושלים.
  • איסורי עבודה זרה ונביא שקר- משה מזהיר את העם לבל ילכו אחרי דרכי עמי כנען ויעבירו את בניהם במולך. כמו כן, משה מזהיר מפני הליכה אחרי מנהיגים שליליים כגון נביא שקר, מסית ומדיח וכהמשך לכך גם את דיני עיר הנידחת.
  • החיות הכשרות והאסורות- משה מפרט את דיני החיות הכשרות והאסורות, ואת סימני הכשרות של כל מין. בסוף הפרשייה מובא גם איסור אכילת נבילה ואיסור בשר בחלב.
  • שמיטת כספים- משה מעביר לעם את מצוות שמיטת הכספים, בה נשמטים החובות בשנת השמיטה. כמו כן, מובאים גם דיני עבד עברי המשתחרר לאחר שש שנות עבודה או בשנת היובל.
  • שלוש רגלים- בסוף הפרשה מובאים דיני שלושת הרגלים יחד עם הקורבנות והמצוות בכל חג ומצוות עליה לרגל.