Open main menu

ציץ אליעזר

שער הספר

ציץ אליעזר הוא ספר שאלות ותשובות מאת הרב אליעזר יהודה ולדנברג.

יצא לאור בין השנים תש"ה-תשנ"ח, בעשרים ושניים כרכים בנוסף, ישנו כרך של "מפתחות כלליות" לשבעה עשר הכרכים הראשונים. המכילים מגוות תשובות בנושאים מגוונים. מקום רחב בספר זה תופסות שאלות בענייני רפואה. ספר זה מהוה את גולת הכותרת של יצירתו התורנית.

מפסקיוEdit

  • מותר לדבר (כאשר יש צורך) לאחר ברכת המפיל.
  • אין לבטל את מנהג היציאה מבית הכנסת בשעת אמירת יזכור בחגים.