קודש טמא

From ויקישיבה
Revision as of 12:08, 4 December 2011 by רצוא ושוב (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

קודש טמא הוא בשר קדשים שנטמא.

דיניו[edit]

נחלקו בספרא [1] בדינו של קודש טמא שנאכל על ידי טמא: "טמא שאכל בין קודש טמא בין קודש טהור חייב רבי יוסי הגלילי אומר טמא שאכל טהור חייב, וטמא שאכל טמא פטור שלא אכל אלא דבר טמא"

הערות שוליים

  1. אחרי מות פרשה ו