קול יעקב (השלישי)

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

קול יעקב השלישי הינו ספר הלכה וליקוט נפלא על שולחן ערוך הלכות סת"ם שחיברו רבי יעקב חיים סופר (הראשון) בן רבי יצחק ברוך ואסתר מעוב"י בבל רבתי.

תחילת כתיבתו של המחבר הייתה כשהיה עוד בבגדאד בבית מדרש בית זילכה וסיום כתיבתו והדפסתו הייתה בירושלים כאשר עבר המחבר להתגורר בשכונת הבוכרים הנקראת שכונת רחובות על גבול שכונת בית ישראל.

בשער הספר כתוב בזה הלשון: ספר קול יעקב מ'ג'ל'ה' כל ס'ת'ו'ם' ועתה בהדפסה שנייה הדפסנו אותו עם השלחן ערוך ובאר הגולה (רבקה'ש) וגם עם כל הכוונות הצריכות לתפילין וכתיבתו על סדר הכוונה שסדר הרב החסיד המפורסם המקובל האלקי הרש"ש ז"ל מהאר"י ז"ל וגם עם איזה תוספת דינים וסדר ההגהה והבדיקה מהמחבר נ"י כמוהר"ר יעקב חיים יצחק ברוך נ"י בעל המחבר... וספר כף החיים דינים על שלחן ערוך אורח חיים... פה עיר הקודש ירושלם תובב"א שנת עת"ר לפ"ק.