אין קטיגור נעשה סניגור

From ויקישיבה
(Redirected from קטיגור)
Jump to navigation Jump to search

כשם שאין המלמד חובה על הנאשם נהפך למלמד זכות, כמו כן אין משתמשים בדבר ששימש לעבירה או לפעולה שלילית לשם מצווה או לפעולה חיובית.


דוגמאות

א. אין הכהן הגדול נכנס לבית קדשי הקדשים בבגדי זהב, לפי שמהזהב עשו את העגל, ואין קטיגור נעשה סניגור.

ב. לדעת חכמים, אין תוקעים בשופר של פרה בראש השנה, שהיא מזכירה את חטא העגל, ואין קטיגור נעשה סניגור.

ג. אין אשה מתגרשת בכסף, "שלא יאמרו כסף מכניס (מקדש), כסף מוציא (מגרש), סניגור ייעשה קטיגור?!".

ד. כהן שהרג את הנפש לא ישא את כפיו, שאין קטיגור נעשה סניגור.

ה. מצווה הבאה בעבירה אינה יוצא ידי חובה מטעם שאין קטיגור נעשה סניגור (ירושלמי הובא בשדי חמד ח"ד עמוד 179 אות י"ז)