קיץ המזבח

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

עולות נדבה שהיו מקריבים על המזבח בזמן שלא היה כל קרבן להקריב עליו, לא קרבן חובה ולא קרבן נדבה.


בזמנים שלא היה כל קרבן להקריב על גבי המזבח, היו מקריבים עליו עולות נדבה, כדי שלא יישאר המזבח שומם.


עולות נדבה אלו קרויים "קיץ המזבח", שכן "קיץ" הוא כינוי לפירות (ראה שמואל ב טז, ב; עמוס ח, א), וכשם שנוהג העולם הוא להעלות על השולחן פירות ומיני מתיקה בגמר הסעודה לקינוח, כך גם עולות נדבה אלו הן כקינוח סעודה למזבח.