Difference between revisions of "קץ הגאולה"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
(ביטול גרסה 124794 של 37.26.149.248 (שיחה))
 
Line 1: Line 1:
'''קץ הגאולה''' הוא מועד ביאת ה[[משיח]]{{דרוש מקור}}, מביא ה[[גאולה]]. אסור לחשב את הקץ, וזה איסור מפורש בחז"ל שעונשיו חמורין. הישמרו. כיום יש כל מיני אתרים שמנסים לחשב, וזה מכשילים את כולם.
+
'''קץ הגאולה''' הוא מועד ביאת ה[[משיח]]{{דרוש מקור}}, מביא ה[[גאולה]].
  
 
== בעתה אחישנה ==
 
== בעתה אחישנה ==

Latest revision as of 23:56, 27 February 2019

קץ הגאולה הוא מועד ביאת המשיח(דרוש מקור), מביא הגאולה.

בעתה אחישנה[edit]

ישנם שתי אפשרויות לזמן ביאת הגאולה: "אחישנה" - ביאת הגואל בטרם זמנו, "בעתה" - ביאת הגואל בעתו ובזמנו. מקורם של הביטויים מהפסוק בישעיה (ס', כ"ב) הנמצא בפרק העוסק בגאולה: "הַקָּטֹן יִהְיֶה לָאֶלֶף וְהַצָּעִיר לְגוֹי עָצוּם אֲנִי יְקֹוָק בְּעִתָּהּ אֲחִישֶׁנָּה:".

קץ אחישנה, הוא קץ נגלה - יקרה אם זכו ישראל ויחזרו בתשובה כמאמר הפסוק "היום אם בקולו תשמעו". קץ בעתה הוא קץ נסתר ויקרה אם לא זכו ישראל, שהוא בעיתו ו"כעורים נגשש באפילה, ואין לידע קץ הגאולה"[1].

ההבדל בין אפשרויות הגאולה אלו אינו מסתכם בהפרש הזמנים בלבד, אלא גם באופן ביאת הגואל הגורר הבדלים נוספים. ואמר רבי יהושע בן לוי (סנהדרין צח, א): "זכו - עם ענני שמיא[2], לא זכו - עני ורוכב על חמור".

הסתרת הקץ[edit]

כתב המהר"ל מפראג (נצח ישראל, פרק כד), כי מה שהסתיר הבורא את קץ הגאולה הוא משום שגילוי הקץ יש בו עצמו גאולה, כי מי שיודע מתי יגיע זמנו לצאת מן הגלות, כבר מעתה מרגיש כאילו הוא נגאל, ואילו הקב"ה חפץ שבני ישראל יחושו את הגלות.

ההיה מי אשר ידע את הקץ הנסתר? נחלקו בכך חכמינו: יש אומרים שקץ הגאולה של "בעתה" לא נתגלה לשום בריה, אלא כמוס הוא. מאידך, יש סוברים שהיו יחידים שנתגלה להם קץ הגאולה הנסתר, והם: א. נביאי ישראל (כתובות קיא ע"א, ע"פ פירוש רש"י שם). ב. יעקב (פסחים נו ע"א). ג. יוסף. ד. דניאל.

הערות שוליים[edit]

  1. סליחות ערב ראש השנה וערב יום כיפור
  2. יהיה הדבר מופלא במעלה ויתגלה הגואל מן השמים במופת ואות (אור החיים, פרשת בלק בד, יז)