קרבנות העוף

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

קרבנות הבאים מן התורים או מן בני היונה.


קרבנות העוף הם קרבנות יחיד; ושני סוגים הם בלבד: א. חטאת העוף; ב. עולת העוף. ראה עוד ערכים: קן חובה; קן מפורשת; קן סתומה.