Difference between revisions of "קריעת ים סוף"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
Line 11: Line 11:
  
  
 
+
== הערות שוליים ==
 
+
<references />
  
 
[[קטגוריה:ספר שמות]]
 
[[קטגוריה:ספר שמות]]
 
[[קטגוריה:פסח]]
 
[[קטגוריה:פסח]]
 
[[קטגוריה:משה רבינו]]
 
[[קטגוריה:משה רבינו]]

Revision as of 22:17, 2 February 2009

קריעת ים סוף היה האירוע הלאומי הראשון של עם ישראל לאחר יציאת מצרים. הוא התרחש בכ"א בניסן - בשביעי של פסח קוראים בתורה בפרשת בשלח על קריעת ים סוף ואת שירת הים.


שירת הים

ערך מורחב - שירת הים


נהוג לאומרה כל יום בתפילת שחרית לאחר אמירת "פסוקי דזמרה" ו"ויברך דוד".


הערות שוליים