Difference between revisions of "ראשית הגז"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
m (הוספת קטגוריה בתבנית מקור)
 
Line 12: Line 12:
  
  
 
+
[[קטגוריה:מתנות כהונה]]
 
[[קטגוריה:אנציקלופדיה תורנית מרוכזת]]
 
[[קטגוריה:אנציקלופדיה תורנית מרוכזת]]

Revision as of 11:00, 28 June 2012

מעשרים וארבע מתנות כהונה הניתנות לכהנים.


נאמר בתורה: "וזה יהיה משפט הכהנים מאת העם... ראשית גז צאנך תתן לו", ומכאן שכל הגוזז את צמר צאנו, חייב לתת מן הצמר שנגזז מתנה לכהן.


כאשר גוזזים לפחות חמשה כבשים, וגיזת כל כבש משקלה לפחות 12 סלעים (יש מוסיפים על משקל זה ויש פוחתים ממשקל זה), חייבים לתת מן הצמר לכהן משקל חמשה סלעים.