רבי אברהם אזולאי ממרקש

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבי אברהם בן ישראל אזולאי ממרקש במדינת מרוקו כתב חידושים ושירים ונטמן ונפטר בעיר מרקש במדינת מרוקו.

רבי אברהם בר ישראל אזולאי (נולד במרקש ב-ה'ת"כ (1660) - נפטר ונקבר במרקש ב-ה'תק"א (1741) גדול המקובלים בדורו מחכמי מרוקו, מקובל, ומלומד בניסים.

ביוגרפיה[edit]

נולד במרקש לאביו רבי ישראל. למד אצל ראש הישיבה במרקש רבי יצחק ב"ר מאיר דילויה שעל שמו הוקם בית כנסת בישוב הר ברכה, למד שם יחד עם חביריו: רבי יחיא בן וייזמאן, ורבי מרדכי עטייה מחבר הספר "מר דרור" על התלמוד הודפס בשנת ה'ת"צ, המקובל רבי שלמה עמאר, ועם המקובל רבי אברהם אבן מוסא מחבר הספר מנחת סוטה (על מסכת סוטה) עמו היה בר פלוגתא בהרבה ענינים תורניים. למד ולימד זמן קצר גם בטיטואן ובמקנס שבמרוקו, ומשום כך מצוטט במעט מקומות בשם רבי אברהם אזולאי ממקנס. הוכר בכל מרוקו כבעל מופת ומלומד בניסים. רבי חיים בן עטר בעל האור החיים הקדוש, העריכו כמקובל אלוהי ושיבח את ידיעותיו הנשגבות בקבלה. גם בן משפחתו החיד"א כותב עליו; שמעתי מפי האור החיים כי היה איש קדוש וכתב קמיעים, וקמיע שהיה כותב לחולה, החולה מתרפא מיד, והיה נזהר בקמיעותיו שלא יכתבו בהם שמות הקודש.

ספריו[edit]

  • הגהות וביאורים על ספר הזוהר.
  • הגהות וביאורים על אוצרות חיים מאת גדול תלמידי האר"י רבי חיים ויטאל.
  • חידושים ושירים ראו לאחרונה ע"י הרב יוסף פרץ.

תלמידיו[edit]

רבי אברהם אזולאי (השני) קרוי על שמו.