Open main menu

רבי אברהם נתן עלבערג-איילבערג

Revision as of 03:32, 10 January 2019 by מזרחי ורדיגר (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

נולד לר' יחיאל איכל ולדבורה. שימש כראב"ד בעיר בלאשקי בפולין.

בהקדמת ספרו של הגאון ר' אברהם נתן עלבערג-איילבערג ספר "בית נאמן" (בילגורייא, ה'תרפ"ד), הוא מתאר את שושלת היחס של אבותיו וכותב בהקדמת ספרו: "אאמ"ו הגאון יחיאל איכל בן הרב הצדיק מ' יצחק יודל זצ"ל בהגה"צ מ' יחיאל איכל ראבד"ק קוטנא בהגה"ק המקובל מ' ישכר דוב בעל מחבר ספר, שער ישכר (דודו ורבו של הגה"ק מוהר"א מטשעכינוב זצ"ל) נכד איש האלוקים רשכבה"ג רבינו בעריש חסיד זצ"ל ומנוחתו כבוד בקהילת קוטנא... לאמו קראו דבורה בת ר' ראובן יצחק קוואלער ב"ר שלום ראב"ד פינטאקי (שהיה אחי ר' מאיר קוואלער הנזכר באגרות הקודש בסוף הספר קול שמחה). נשא לאשה את בתו של ר' צבי יחזקאל מיכלזון.