רבי ינאי

From ויקישיבה
Revision as of 01:17, 15 December 2013 by אריאל ביגל נ"י (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

רבי ינאי היה תלמידו של רבי יהודה הנשיא, חותנו של רבי יהודה בן רבי חייא

תורתו[edit]

מהלשונות השגורים בפיו: יבמות צב:, מכות כא:, תמורה ז. "בחבורה נמנו וגמרו" ספר ברכת כהן בקונטרס מגילת סתרים