Difference between revisions of "רבי ירמיה (הראשון)"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
'''רבי ירמיה''' הראשון היה [[תנא]] ו[[אמורא]] בדור האחרון לתנאי ארץ ישראל, בתקופת המעבר בין התנאים לאמוראים.
+
'''רבי ירמיה הראשון''' היה [[תנא]] ו[[אמורא]] בדור האחרון לתנאי ארץ ישראל, בתקופת המעבר בין התנאים לאמוראים.
==ההוכחות==
+
==זהותו==
ב[[מסכת סוכה]]{{הערה|סוכה מה ב.}} מוזכר כי אחד מתלמידיו של רבי ירמיה, היה חכם בשם חזקיה, בעל ה[[ערכי תנאים ואמוראים]]{{הערה|עמוד תרפ"ד - תרפ"ח.}} מסתפק האם מדובר ב[[חזקיה (אמורא)|חזקיה]] בנו של [[רבי חייא]], או בחזקיה בן בתו של רב שחי בדורו של רב{{הערה|1=ראה עוד מחקרו של [[אהרון היימן]], [http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=43957&hilite=e3c49e6c-1838-4ff5-b139-5de1392de269&st=%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%99%D7%94&pgnum=4 תולדות תנאים ואמוראים] חלק ב' על ר' חזקיה זה.}}.  
+
ב{{מקור|בבלי סוכה מה ב}} מוזכר כי אחד מתלמידיו של רבי ירמיה, היה חכם בשם חזקיה. בעל ה[[ערכי תנאים ואמוראים]] {{מקור|עמוד תרפ"ד - תרפ"ח}} מסתפק האם מדובר ב[[חזקיה (אמורא)|חזקיה]] בנו של [[רבי חייא]], או בחזקיה בן בתו של רב שחי בדורו של רב{{הערה|1=ראה עוד מחקרו של [[אהרון היימן]], [http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=43957&hilite=e3c49e6c-1838-4ff5-b139-5de1392de269&st=%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%99%D7%94&pgnum=4 תולדות תנאים ואמוראים] חלק ב' על ר' חזקיה זה.}}.  
  
ב[[מסכת זבחים]]{{הערה|זבחים עה ב.}} מוזכרים רב הונא וחזקיה תלמידיו של רבי ירמיה. בעל הערכי תנאים ואמוראים, מעורר את השאלה, מי הוא רב הונא זה, שהרי לא יתכן שמדובר ב[[רב הונא]] הידוע וב[[רבי ירמיה]] הידוע שהיה תלמידו של [[רבי זירא]] שהיה תלמידו של רב הונא, ולכן מן ההכרח לומר שמדובר בשני אמוראים בשם רב הונא, או לחילופין שמדובר בשני אמוראים בשם רב ירמיה. כדי ליישב את כל התמיהות המחקריות, הוא מציג שתי אפשרויות מחקריות:
+
ב{{מקור|בבלי |זבחים עה ב}} מוזכרים רב הונא וחזקיה תלמידיו של רבי ירמיה. בעל הערכי תנאים ואמוראים, מעורר את השאלה, מי הוא רב הונא זה, שהרי לא יתכן שמדובר ב[[רב הונא]] הידוע וב[[רבי ירמיה]] הידוע שהיה תלמידו של [[רבי זירא]] שהיה תלמידו של רב הונא, ולכן מן ההכרח לומר שמדובר בשני אמוראים בשם רב הונא, או לחילופין שמדובר בשני אמוראים בשם רב ירמיה. כדי ליישב את כל התמיהות המחקריות, הוא מציג שתי אפשרויות מחקריות:
  
 
הראשונה - כי היו שלושה אמוראים בשם רבי ירמיה:
 
הראשונה - כי היו שלושה אמוראים בשם רבי ירמיה:
Line 16: Line 16:
  
 
==תולדות חייו==
 
==תולדות חייו==
בהנחה שהאפשרות הראשונה שהציג בעל הערכי תנאים ואמוראים נכונה, הרי שרבי ירמיה זה היה רבו של האמורא הידוע [[חזקיה (אמורא)|חזקיה]], בנו של [[רבי חייא]]. לפי זה, יתכן שהיה [[תנא]], ויתכן שהוא אותו רבי ירמיה המוזכר ב[[ברייתא|ברייתות]] פעמים רבות{{הערה|למשל במסכתות [[מסכת עבודה זרה|עבודה זרה]], ו[[מסכת הוריות|הוריות]]}}, לפעמים מוזכר כשהוא חלוק עם "אחרים", שהוא כינויו של [[רבי מאיר]]{{הערה|ראה פשר כינויו זה בסוף מסכת הוריות דף י"ג ע"א.}}.
+
בהנחה שהאפשרות הראשונה שהציג בעל הערכי תנאים ואמוראים נכונה, הרי שרבי ירמיה זה היה רבו של האמורא הידוע [[חזקיה (אמורא)|חזקיה]], בנו של [[רבי חייא]]. לפי זה, יתכן שהיה [[תנא]], ויתכן שהוא אותו רבי ירמיה המוזכר ב[[ברייתא|ברייתות]] פעמים רבות(למשל ב[[מסכת עבודה זרה]], ו[[מסכת הוריות]]), לפעמים מוזכר כשהוא חלוק עם "אחרים", שהוא כינויו של [[רבי מאיר]] (משום שניסה להדיח את [[רבן שמעון בן גמליאל השני]] מנשיאותו.
{{הערות שוליים}}
+
 
 
{{אמוראים}}
 
{{אמוראים}}
 
+
{{מיון רגיל:ירמיה הראשון}}
 +
[[קטגוריה:גדולי וחכמי ישראל]]
 
[[קטגוריה:אמוראים]]
 
[[קטגוריה:אמוראים]]

Revision as of 20:39, 16 August 2011

רבי ירמיה הראשון היה תנא ואמורא בדור האחרון לתנאי ארץ ישראל, בתקופת המעבר בין התנאים לאמוראים.

זהותו

בבבלי סוכה מה ב מוזכר כי אחד מתלמידיו של רבי ירמיה, היה חכם בשם חזקיה. בעל הערכי תנאים ואמוראים עמוד תרפ"ד - תרפ"ח מסתפק האם מדובר בחזקיה בנו של רבי חייא, או בחזקיה בן בתו של רב שחי בדורו של רב‏[1].

בבבלי מוזכרים רב הונא וחזקיה תלמידיו של רבי ירמיה. בעל הערכי תנאים ואמוראים, מעורר את השאלה, מי הוא רב הונא זה, שהרי לא יתכן שמדובר ברב הונא הידוע וברבי ירמיה הידוע שהיה תלמידו של רבי זירא שהיה תלמידו של רב הונא, ולכן מן ההכרח לומר שמדובר בשני אמוראים בשם רב הונא, או לחילופין שמדובר בשני אמוראים בשם רב ירמיה. כדי ליישב את כל התמיהות המחקריות, הוא מציג שתי אפשרויות מחקריות:

הראשונה - כי היו שלושה אמוראים בשם רבי ירמיה:

  • היה רבי ירמיה בדור הראשון, ותלמידיו היו חזקיה.
  • השלישי היה רבי ירמיה הידוע והמוזכר ברוב הפעמים בתלמוד בר תחליפא, תלמידו של רבי זירא, וכן היה תלמיד תלמידיהם של רבי יוחנן‏[5]

האפשרות השניה, היא שהחזקיה המוזכר הוא חזקיה בן בתו של רב, ואם כן היו שני רבי ירמיה בלבד: תלמידו של רבי יוחנן, ותלמיד תלמידם של רבי יוחנן.

תולדות חייו

בהנחה שהאפשרות הראשונה שהציג בעל הערכי תנאים ואמוראים נכונה, הרי שרבי ירמיה זה היה רבו של האמורא הידוע חזקיה, בנו של רבי חייא. לפי זה, יתכן שהיה תנא, ויתכן שהוא אותו רבי ירמיה המוזכר בברייתות פעמים רבות(למשל במסכת עבודה זרה, ומסכת הוריות), לפעמים מוזכר כשהוא חלוק עם "אחרים", שהוא כינויו של רבי מאיר (משום שניסה להדיח את רבן שמעון בן גמליאל השני מנשיאותו.


  1. ראה עוד מחקרו של אהרון היימן, תולדות תנאים ואמוראים חלק ב' על ר' חזקיה זה.
  2. גיטין לט ב.
  3. לפנינו - רבי אבין ורבי יצחק ברבי.
  4. בבא בתרא קמב ב.
  5. בבא בתרא קמ ב.