Difference between revisions of "רבי יששכר בער איילנבורג"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
(דף חדש: '''רבי יששכר בער איילנבורג''' היה פוסק חשוב ומפרש התלמוד בתחילת המאה ה-16, שימש כאב"ד בגוריציה (איטליה). ...)
 
Line 1: Line 1:
 +
{{מפנה|באר שבע|עיר בנגב|באר שבע (עיר)}}
 
'''רבי יששכר בער איילנבורג''' היה [[פוסק]] חשוב ומפרש התלמוד בתחילת המאה ה-16, שימש כאב"ד בגוריציה (איטליה). בעל הספר "'''באר שבע'''".  
 
'''רבי יששכר בער איילנבורג''' היה [[פוסק]] חשוב ומפרש התלמוד בתחילת המאה ה-16, שימש כאב"ד בגוריציה (איטליה). בעל הספר "'''באר שבע'''".  
  

Revision as of 18:17, 29 April 2012

הדף "באר שבע" מפנה לכאן. לערך העוסק בעיר בנגב, ראו באר שבע (עיר).

רבי יששכר בער איילנבורג היה פוסק חשוב ומפרש התלמוד בתחילת המאה ה-16, שימש כאב"ד בגוריציה (איטליה). בעל הספר "באר שבע".

תלמידו המובהק של רבי מרדכי יפה, בעל ה"לבושים", ומתלמידיהם של המהר"ל והסמ"ע. השפיע רבות על כל גלילות פולין, ואיטליה והיה מחשבי הרבנים בדורו.


הוא הוזמן בעצת רבי משה גלאנטי לכהן כרבה של צצפת, לאחר שמהר"ם גלאנטי התפעל מספרו, אך נפטר בדרכו אליה.

ספריו

  • צידה לדרך פירוש על פירושי רש"י על התורה, כולל גם הערות על פרשנים אחרים ובפרט על פירושו של הרא"ם.
  • באר שבע- השלמה לפירושם של בעלי התוספות על המסכתות שאין להן תוספות ושו"ת הלכתי.
  • באר מים חיים - "מקורות הדינים ונגד איזה מנהגים". צורף לשו"ת באר שבע.