רבי יששכר בער איילנבורג

From ויקישיבה
Revision as of 18:16, 29 April 2012 by אריאל ביגל נ"י (talk | contribs) (דף חדש: '''רבי יששכר בער איילנבורג''' היה פוסק חשוב ומפרש התלמוד בתחילת המאה ה-16, שימש כאב"ד בגוריציה (איטליה). ...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

רבי יששכר בער איילנבורג היה פוסק חשוב ומפרש התלמוד בתחילת המאה ה-16, שימש כאב"ד בגוריציה (איטליה). בעל הספר "באר שבע".

תלמידו המובהק של רבי מרדכי יפה, בעל ה"לבושים", ומתלמידיהם של המהר"ל והסמ"ע. השפיע רבות על כל גלילות פולין, ואיטליה והיה מחשבי הרבנים בדורו.


הוא הוזמן בעצת רבי משה גלאנטי לכהן כרבה של צצפת, לאחר שמהר"ם גלאנטי התפעל מספרו, אך נפטר בדרכו אליה.

ספריו

  • צידה לדרך פירוש על פירושי רש"י על התורה, כולל גם הערות על פרשנים אחרים ובפרט על פירושו של הרא"ם.
  • באר שבע- השלמה לפירושם של בעלי התוספות על המסכתות שאין להן תוספות ושו"ת הלכתי.
  • באר מים חיים - "מקורות הדינים ונגד איזה מנהגים". צורף לשו"ת באר שבע.