רבי שלמה אלקבץ

From ויקישיבה
Revision as of 13:38, 3 December 2013 by אריאל ביגל נ"י (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

רבי שלמה הלוי אלקבץ היה מגדולי המקובלים והפייטנים בצפת. מחבר הפיוט הנודע לכה דודי, הנאמר בכל קהילות ישראל בקבלת שבת.

תולדות חייו[edit]

נולד כנראה בסלוניקי בשנת רס"ה לר' משה אלקבץ. למד בבית מדרשו של רבי יוסף טאיטצאק. בשנת רפ"ט התחתן עם בתו של רבי יצחק הכהן, מעשירי סלוניקי, לאחר מכן עבר לאדרינופולי. בסיבות שנת רצ"ה עלה לארץ ישראל והתיישב בצפת, בה עסק בלימוד קבלה. לפי דבריו, רק בארץ ישראל ניתן לזכות לסודות הקבלה (אע"פ שגם בחו"ל עסק בקבלה וזכה לגילויים, כפי שכתוב באגרת השל"ה). שמו התפרסם בצפת, והוא התחבר לגיסו (בעל אחותו) רבי משה קורדובירו ולראש רבני צפת רבי יוסף קארו. הרבה לצאת לשדות ולהשתטח על קברי צדיקים. כל חייו היו בכמיהה גדולה ובכיסופים לגאולה, כפי שניתן לראות בין השאר משירו החשוב "לכה דודי". נפטר בצפת בשנת שמ"ד, ונקבר בבית העלמין העתיק בצפת.

ספריו[edit]

ספרים שלא נדפסו[edit]

  • דברי שלמה- על תרי עשר.
  • נעים זמירות- על תהילים.
  • עבותות אהבה- על התורה.
  • פצעי אוהב- על ספר איוב.
  • אפריון שלמה- קבלה.
  • בית ה'- קבלה.
  • בית תפילה על התפילה.
  • לחם שלמה- תקוני סעודה.
  • מיטתו שלשלמה- סוד הזיווג.
  • שומר אמונים- על יסודת הדת.