רב מתנה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
רבי מתנה
תקופתו אמוראים
מקום פעילות בבל
דור שני
רבותיו רב שמואל.
אביו ר' יוחנן

רב מתנה היה אמורא מהדור השני לחכמי בבל, תלמיד מובהק של שמואל ובנו של ר' יוחנן.

שמואל סמך מאוד על חכמתו, ובהזדמנות מסוימת אמר לו: אל תשב על מקומך, עד שתפרש לי שמועה זו!‏[1] כאשר רב מתנה התנגד לדבריו, הוא התחשב בו‏[2] הוא קיבל גם הרבה תורה מרב, ומזכיר גם מתורתם של אבא בר אבא ולוי.

רב יהודה היה תלמיד זקן יותר של שמואל, ולכן רב מתנה היה כנוע אליו והעריכו‏[3].

רב ניסים גאון כותב ‏[4] כי היו לו עוד עשרה אחים שכולם מתו בחייו של ר' יוחנן, האחרון ביניהם מת בנפילה לתוך 'יורה' גדולה ורותחת ונמס בשרו, ונשאר רק עצם אחת קטנה שאיתה היה ר' יוחנן מנחם אבלים. מכיון שהוא נשאר לו הבן היחיד, הוא שלח אותו ללמוד תורה לפני שמואל מארץ ישראל לבבל.

בניו[edit]

בנו רבה, היה ידוע כחריף. במסכת הוריות[5] נידונים רבי זירא לעומת רבה בר רב מתנה, אשר מציגים היבטים שונים של עוקר הרים: "איבעיא להו: רבי זירא ורבה בר רב מתנה: הי מנייהו עדיף, רבי זירא חריף ומקשה ורבה בר רב מתנה מתון ומסיק - מאי? תיקו."[6] בנים אחרים שלו ככל הנראה הם רב טובי בר רב מתנה, תלמידו של רב יוסף[7] ועוד אמוראים רבים המוזכרים בתלמוד "בר רב מתנה".

קישורים חיצוניים[edit]

הערות שוליים

  1. מכות ג ב
  2. חולין מח א
  3. בבלי קידושין ע ב
  4. ברכות ה ב
  5. הוריות יד א
  6. כלומר, רבי זירא חריף ומקשה (לפי רש"י: "מתוך פלפול יתירא דהוה ליה - הוה מקשה ומתרץ", כלומר כוחו בפתרון סתירות), אך רבה בר רב מתנה מתון ומסיק (לפי רש"י: "לא הוה חריף כל כך, אלא מתוך שהוא שוהה ומעיין יפה יפה - מסיק אליבא דהלכתא", כלומר אינו חריף כל כך, וכוחו בלימוד הנושא באטיות וביסודיות, ובהסקת מסקנות מן ההלכה). הגמרא פוסקת כי אין אחד מהם עולה על רעהו.
  7. חולין לט ב