רב שמואל בר חפני גאון

From ויקישיבה
Revision as of 22:24, 17 July 2019 by 95.86.113.149 (talk)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

רב שמואל בר חפני גאון הכהן היה מגאוני סורא, חותנו של רב האי גאון.

כיהן כגאון סורא בין השנים 997-1013 לספירה הנוצרית. בנו של רב חפני בר כהן צדק, שהיה אב"ד בפומבידתא ונכדו של רב כהן צדק גאון מסורא. כמעט כל ספריו נכתבו בערבית, ורובם אבדו. הושפע מאד מרב סעדיה גאון, וכמוהו אף הוא עסק בהרבה מקצועות, וכן המשיך את דרכו ההלכתית. רב שמואל לא האמין באסטרולוגיה ובניסים, למעט הניסים המוזכרים בתנ"ך, שאף חלק מהם ניסה לפרש בדרך משל, למשל, בענין סיפור בעלת האוב עם שמואל ושאול, שטוען רב שמואל כי שמואל כלל לא עלה, וכי הכל נעשה על ידי בעלת האוב ברמאות, מפני שהכירה כי העומד מולה הוא שאול, ומוסיף שאף על פי שחז"ל אמרו שבאמת החייתה את שמואל, במקום בו דבריהם אינם מתיישבים עם השכל, לא מקבלים אותם כפשוטם. (מובא ברד"ק שמואל א כח כד). רב האי גאון מסביר כי שיטתו זו של חמיו נובעת מהספרות הערבית אותה קרא. כתב ספרי הלכה על נושאים שונים בענייני נשים ונזיקין כגון: ספר העריות, ספר השותפות, ספר הפקדון, ספר המתנה וכד'. דרכו בספריו היתה לגעת בכל הנושאים הקשורים לענין, כך שלא ישאר דבר שיש לו זיקה לנושא שלא נדון בספרו. הרב פרופ' שמחה אסף פרסם שלושה ספרים הלכתיים שכתב:

  • חובת הדיינים - כל ההלכות הנוגעות לדיינים, לרבות דיני שוחד.
  • ספר על ההוצאות - ענייני מתנות כהונה ולוויה, צדקה חובות האדם כלפי אשתו, בניו ועבדיו וכו'.
  • דיני הערבות והקבלנות.
  • שערי ברכות - על כל דיני הברכות.
  • מבוא התלמוד.

כמו כן, חיבר הרבה כתבי פולמוס כנגד הקראים.

הקודם:
רב צמח צדק גאון
גאוני ישיבת סורא הבא:
רב דוסא גאון