רוב בניין ורוב מניין

From ויקישיבה
(Redirected from רוב בניין)
Jump to navigation Jump to search

"רוב בניין" ו"רוב מניין" הם התבחינים שעל פיהם בודקים אם עצמות מת מסוימות מטמאות באוהל.

הגדרה[edit]

"רוב בניין" - רוב בניין גופו של אדם: שתי השוקיים וירך אחת (שכן כל הבניין הוא, שתי השוקיים, הירכיים, הצלעות והשדרה); "רוב מניין" - רוב מניין אבריו של אדם: מאה ועשרים וחמשה אברים (שהם רובם של מאתיים וארבעים ושמונה אברים שבגוף).

טומאת אוהל[edit]

רוב בניינו של מת או רוב מניינו של מת - מטמא באוהל וכל שכן בשאר טומאות. גם אם גופו של המת היה חסר אברים או יתר אברים, מכל מקום רוב מניינו הוא לא פחות ממאה ועשרים וחמשה אברים, ואף אין צורך ביותר ממאה ועשרים וחמשה אברים.

רבע הקב של עצמות מת, שנלקט מעצמות שיש בהם רוב בניינו של מת או רוב מניינו של מת, הרי הם מטמאים באוהל, למרות שאין ברבע הקב לא רוב בניין ולא רוב מניין. אולם, אם רבע הקב נלקט מעצמות מפוזרים שלא היה בהם כדי לטמא באוהל, אף רבע הקב אינו מטמא באוהל.

השלכות הלכתיות[edit]