רוב חולים לחיים

From ויקישיבה
Revision as of 04:47, 17 October 2012 by טישיו (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

כשיש ספק על אדם חולה שאינו נמצא לפנינו אם הוא עדיין חי או שהוא כבר נפטר, אנו מניחים שהוא עדיין חי, שכן רוב החולים מבריאים ואינם מתים.


כתוצאה מכך: אדם חולה שמסר גט לשלוחו שיתנו לאשתו, אין חוששים שמא בינתיים מת הבעל, ואין גט לאחר מיתה, אלא השליח נותן את הגט לאשה בחזקת שהבעל חי, והרי היא בחזקת גרושה, ואינה זקוקה לייבום - אם אין זרע לבעל, עד שיתברר שמת קודם שהגיע הגט לידה.