רפואה וטרינרית

From ויקישיבה
Revision as of 13:17, 12 September 2011 by רצוא ושוב (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

רפואה וטרינית הוא שם כללי לטיפול בבעלי חיים. ערוך השלחן (אורח חיים סימן שה) מציין שבטיפול בבעלי חיים יש לקחת בחשבון מה שטוב להם ולא מה שנדמה להם כטוב בגלל שהם מבחינתם אם היה בהם תבונה גם הם היו מודים שצריכים את הטיפול המסויים.

תזאורוס לוגי[edit]

  • קיימת שאלה הלכתית לגבי שימוש בשבת בהתקן המכונה "סולם" הנועד למנוע מחמור לחכך בפצע.