רשויות שבת

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

בשבת אסור לטלטל מרשות לרשות. ישנם ארבע סוגי רשויות:

האיסור מהתורה נוגע רק לבין רשות הרבים לרשות היחיד וההיפך.


הגדרות הרשויות מפורטות בשולחן ערוך אורח חיים סימן שמה ודיניהן בסימן שמו.