שאין תלמוד לומר... אלא מה תלמוד לומר

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ביטוי במדרש ההלכה והאגדה שמשמעו: אין הכתוב בא ללמדנו עניין פלוני שאין צורך בכתוב לפרשו ("שאין תלמוד לומר"), אלא מה מלמדנו הכתוב - דין או נושא אחר.