שבת שירה

From ויקישיבה
Revision as of 12:31, 5 September 2012 by יוסף שמח בוט (talk | contribs) (טיפול בסוגריים מיותרים בתבנית:מקור)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

שבת פרשת "בשלח", השבת שבין י' לי"ז בשבט שקוראים בה בתורה את "שירת הים": "אז ישיר משה ובני ישראל...".


יש נוהגים ב"שבת שירה" לפזר מזונות לציפורים. מנהג זה מקורו באגדה המספרת, כי בשבת הראשונה לרדת המן, יצאו דתן ואבירם ואנשיהם לשדה לפנות בוקר ופיזרו מהמן שלקטו כפליים ביום שישי, ואחר כך הזעיקו את העם לצאת וללקט מן בשבת, כדי להפריך את דברי משה שאמר: "שבת היום לה' - היום לא תמצאהו בשדה" (שמות טז, כה). אך הציפורים הקדימו ואכלו את כל המן שפיזרו דתן ואבירם בשדה, וכשבאו האנשים ללקט, לא מצאו כלום, ואז אמרו: "משה אמת ותורתו אמת". ובזכות המעשה הטוב של הציפורים, שגרמו שלא ילעיזו את משה , מפזרים לפניהם מזונות בשבת שירה.