Open main menu

שדה בור

אחת מארבע שדות שבהן לא גזרו חכמים את גזירת ספיחין: שדה שאינה נעבדת מפני התנאים הקשים שבה.‏[1]

הערות שולייםEdit

  1. רמב"ם הלכות שמיטה ויובל ד,ד.