Open main menu

שדה כרם

אחת מארבע שדות בהן לא גזרו חכמים את גזירת ספיחין: שדה שמגדלים בה גפנים, שאין בעליה חפץ בזרעים העולים בה מפני שהם גורמים לכלאיים.‏[1]

הערות שולייםEdit

  1. רמב"ם הלכות שמיטה ויובל ד,ד.