Difference between revisions of "שונא"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
m (שינוי שם הקטגוריה מ:"תורנית מרוכזת" ל"אנציקלופדיה תורנית מרוכזת")
 
 
Line 1: Line 1:
אדם שנמנע מלדבר עם חברו במשך שלושה ימים מחמת איבה.
+
אדם שנמנע מלדבר עם חברו במשך שלושה ימים מחמת איבה. שונא פסול לעדות.
 
 
  
 +
הגמרא במסכת מכות (דף ט:) דנה במקרה בו מישהו שהוא שונא הרג בשוגג האם בגלל שהוא שונא יש לתלות שההריגה הייתה במזיד (לכאורה למאי נפקא מינה שהרי אין עדות למזיד? אלא מסבירה הגמרא שהנפק"מ היא  להאם יגלה לעיר מקלט שהמזיד אינו גולה)
  
  
  
 
[[קטגוריה:אנציקלופדיה תורנית מרוכזת]]
 
[[קטגוריה:אנציקלופדיה תורנית מרוכזת]]

Latest revision as of 12:50, 7 September 2011

אדם שנמנע מלדבר עם חברו במשך שלושה ימים מחמת איבה. שונא פסול לעדות.

הגמרא במסכת מכות (דף ט:) דנה במקרה בו מישהו שהוא שונא הרג בשוגג האם בגלל שהוא שונא יש לתלות שההריגה הייתה במזיד (לכאורה למאי נפקא מינה שהרי אין עדות למזיד? אלא מסבירה הגמרא שהנפק"מ היא להאם יגלה לעיר מקלט שהמזיד אינו גולה)