אגרת שום

From ויקישיבה
(Redirected from שטר שום)
Jump to navigation Jump to search

שטר שומת נכסים הניתן על ידי בית הדין למלווה.כאשר הלווה לא מחזיר את חובו למלווה, בית דין שולחים שלשה אנשים הבקיאים בשומא שישומו את נכסי הלווה כשיעור החוב, וכותבים שטר למלווה שנכסים אלו של הלווה שמום שמאים בסכום השווה לחוב ומעתה[1]@ הרי הם שייכים למלווה.ויש מפרשים שאגרת שום היא: שטר שומת נכסי ירושה. כלומר, כאשר האחים באים לחלק את נכסי הירושה, בית דין שולחים אנשים הבקיאים בשומא שישומו את נכסי הירושה, ועל פי שומא זו מחלקים את הירושה, וכותבין שטר שנכס זה שמוהו שמאים בסכום זה ונתנוהו לאחד, וכנגד אותו סכום שמו שמאים נכס אחר ונתנוהו לשני, וכיוצא בזה.

הערות שוליים[edit]

  1. ויש אומרים שאגרת שום נכתבת קודם ההכרזה (ע"ע), למזכרת ביד המלווה שכך שמוה, ואחר כך מכריזים, אם ימצא מי שיתן יותר מכפי ששמו, ואם לא נמצא, בית דין מחליטים את הקרקע למלווה בשומתו (שטמ"ק ב"מ כ' ע"א בשם שיטה, ושם ט"ז ע"ב בשם הרא"ש). ויש אומרים שאגרת שום היא אגרת שבית דין שולחים לבית דין שבמקום אחר שישומו את קרקעותיו של הלווה (ר"ת בשטמ"ק שם; תוס' כתובות ק' ע"ב).