Open main menu

שיגרונא

שיגרון, רימטיזם, מחלת הפרקים או השרירים; ויש מפרשים: צינית, פודגרה, מחלה המתבטאת בכאבים עזים בפרקים ובמיוחד בפרקי בהונות הרגליים. נגרמת על ידי משקעים של מלחי חומצות השתן.