Difference between revisions of "שיחה:רבי יהושע בועז"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
(שנת לידתו: הערה לעריכת למאי נמ.)
(השמטת השמצות רבנים / השמצות אישיות)
Line 4: Line 4:
 
:ערכתי כפי מה שהוכח [http://www.otzar.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=10062&start=40 בדיון בפורום אוצר החכמה].{{ש}}ובהערה הראתי פנים לכל אחת מהדעות המסתברות ועם זאת, הזכרתי את דעות הטועות.{{ש}}[[משתמש:מהנהן|מהנהן]] 23:09, 28 באוגוסט 2012 (IDT)
 
:ערכתי כפי מה שהוכח [http://www.otzar.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=10062&start=40 בדיון בפורום אוצר החכמה].{{ש}}ובהערה הראתי פנים לכל אחת מהדעות המסתברות ועם זאת, הזכרתי את דעות הטועות.{{ש}}[[משתמש:מהנהן|מהנהן]] 23:09, 28 באוגוסט 2012 (IDT)
  
::הגרסה שניסה המשתמש אליהו אמזלג לדחוף, היא השחתה. בה פותח הערך בדעה המוטעית, ואח"כ הוא מצרף את סברתו עליה הוא כותב כי זה "נראה ביותר" בניגוד לדעת כל החוקרים, וכמו שהבאתי ראיות לעניין בדיון הנ"ל. עמדה עצמאית של מישהו שהמציא אותה בו ברגע, אחר שהתברר שכל דבריו הקודמים היו מוטעים, אינה במקומה. [[משתמש:מהנהן|מהנהן]] 00:27, 29 באוגוסט 2012 (IDT)
+
::הגרסה של המשתמש אליהו אמזלג היא השחתה. בה פותח הערך בדעה המוטעית, ואח"כ הוא מצרף את סברתו עליה הוא כותב כי זה "נראה ביותר" בניגוד לדעת כל החוקרים, וכמו שהבאתי ראיות לעניין בדיון הנ"ל. עמדה עצמאית של מישהו שהמציא אותה בו ברגע, אינה במקומה. [[משתמש:מהנהן|מהנהן]] 00:27, 29 באוגוסט 2012 (IDT)
 
 
:מר אמזלג. יפה שאחר התבוסה הצורבת יש לך את העוז והפנים להכניס ראשונה את הדעה הכי מוטעית ולתת מקום של כבוד להמצאה שהמצאת היום. אם יש לך השערות ודמיונות להוסיף יש דרך לעשות זאת, ולא למחוק גרסא שעבדתי זמן רב להעמיד דברים על דיוקם. [[משתמש:מהנהן|מהנהן]] 00:40, 29 באוגוסט 2012 (IDT)
 
  
 
:::[http://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%A9%D7%A2_%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%96&oldid=72919 ערכתי כפי סגנוני] ואשמח לשמוע ביקורת משני הצדדים.{{ש}}'''חכם אליהו אמזלג''', לא הכנסתי את ההשערות של מר, הן מחמת שאין מקור מוסמך לצטט בשמו דברים בערך, והן מחמת שהדברים עדיין בבירור בפורום 'אוצר החכמה', שיש קישור אליו בגוף הערך, והרוצה לחכים יותר - יסתכל שם.{{ש}}אני מקווה שאין בלבכם עליי, אני פועל לפי מה שאני מבין, ונראה לי שהאופן בו הצגתי את הדברים הוא נכון ומאוזן, אך אשמח לשמוע ביקורת.{{ש}}לילה טוב וכתיבה וחתימה טובה! [[משתמש:למאי נ"מ?|למאי נ"מ?]] 01:53, 29 באוגוסט 2012 (IDT)
 
:::[http://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%A9%D7%A2_%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%96&oldid=72919 ערכתי כפי סגנוני] ואשמח לשמוע ביקורת משני הצדדים.{{ש}}'''חכם אליהו אמזלג''', לא הכנסתי את ההשערות של מר, הן מחמת שאין מקור מוסמך לצטט בשמו דברים בערך, והן מחמת שהדברים עדיין בבירור בפורום 'אוצר החכמה', שיש קישור אליו בגוף הערך, והרוצה לחכים יותר - יסתכל שם.{{ש}}אני מקווה שאין בלבכם עליי, אני פועל לפי מה שאני מבין, ונראה לי שהאופן בו הצגתי את הדברים הוא נכון ומאוזן, אך אשמח לשמוע ביקורת.{{ש}}לילה טוב וכתיבה וחתימה טובה! [[משתמש:למאי נ"מ?|למאי נ"מ?]] 01:53, 29 באוגוסט 2012 (IDT)
  
::::אכן הצגת את הדברים כראוי והבאת מן החדש. אך מדוע דווקא כעת, אחר שהערך קיבל את פניו הראויות, יש הודעה שהוא חסר פרטים מהותיים? וכן  הבאת הרב וולפא והוספת וכן, בציון לליאור עזרן, כאילו מדובר בשני גדולים שישבו בנפרד והגיעו שניהם הגיעו לאותה מסקנא, מכח דרישה וחקירה, כאשר האמת היא שוולפא העדיף את גרסא זו במכוון, ועזרן העתיק ממנו דווקא את שנה זו, במכוון. וזאת מהסיבות שנודע לי ופרטתי באריכות באוצר החכמה, וכן לא יעשה. [[משתמש:מהנהן|מהנהן]] 02:05, 29 באוגוסט 2012 (IDT)
+
::::אכן הצגת את הדברים כראוי והבאת מן החדש. אך מדוע דווקא כעת, אחר שהערך קיבל את פניו הראויות, יש הודעה שהוא חסר פרטים מהותיים? [[משתמש:מהנהן|מהנהן]] 02:05, 29 באוגוסט 2012 (IDT)

Revision as of 21:25, 29 August 2012

שנת לידתו

ראה בדף השיחה של הערך פאה נכרית באריכות קצת. כתיבה וחתימה טובה ולילה טוב! למאי נ"מ? 23:21, 27 באוגוסט 2012 (IDT)

ערכתי כפי מה שהוכח בדיון בפורום אוצר החכמה.
ובהערה הראתי פנים לכל אחת מהדעות המסתברות ועם זאת, הזכרתי את דעות הטועות.
מהנהן 23:09, 28 באוגוסט 2012 (IDT)
הגרסה של המשתמש אליהו אמזלג היא השחתה. בה פותח הערך בדעה המוטעית, ואח"כ הוא מצרף את סברתו עליה הוא כותב כי זה "נראה ביותר" בניגוד לדעת כל החוקרים, וכמו שהבאתי ראיות לעניין בדיון הנ"ל. עמדה עצמאית של מישהו שהמציא אותה בו ברגע, אינה במקומה. מהנהן 00:27, 29 באוגוסט 2012 (IDT)
ערכתי כפי סגנוני ואשמח לשמוע ביקורת משני הצדדים.
חכם אליהו אמזלג, לא הכנסתי את ההשערות של מר, הן מחמת שאין מקור מוסמך לצטט בשמו דברים בערך, והן מחמת שהדברים עדיין בבירור בפורום 'אוצר החכמה', שיש קישור אליו בגוף הערך, והרוצה לחכים יותר - יסתכל שם.
אני מקווה שאין בלבכם עליי, אני פועל לפי מה שאני מבין, ונראה לי שהאופן בו הצגתי את הדברים הוא נכון ומאוזן, אך אשמח לשמוע ביקורת.
לילה טוב וכתיבה וחתימה טובה! למאי נ"מ? 01:53, 29 באוגוסט 2012 (IDT)
אכן הצגת את הדברים כראוי והבאת מן החדש. אך מדוע דווקא כעת, אחר שהערך קיבל את פניו הראויות, יש הודעה שהוא חסר פרטים מהותיים? מהנהן 02:05, 29 באוגוסט 2012 (IDT)