שיחה:טומאת משכב ומושב

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

יש להוסיף את הנפקא מינה בין מרכב למושב ע"פ המשנה בכלים כ"ג, ג: "מה בין מרכב למשושב? מרכב חלק מגעו ממשאו ומושב לא חלק מגעו ממשאו" ופירוש הדבר הוא שהנושא מרכב הזה משטמר בגדים אבל הנוגע במרכב הזב אינו מטמא בגדים. ואילו בטומאת מושב אף הנוגע במושב הזב מטמא בגדים כמו הנושאו.