שיחה:מלך המשיח

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

בהל' מלכים לרמב"ם פי"א ה"ד משמע שהוא יהי' אדם מוכר שיעשה פעולות וכו' וכו' סותר מה שכתוב פה - כנראה מתוך ספרו של הרב יהודא חיון שליט"א. לא כדאי לכתוב א"ז בצורה ברורה.

אתה צודק במאה אחוזים. בספר "משיח לאור ההלכה" של הרב מיכאל פרץ שליט"א עמד על סתירה זו, וגם הקשה ממאמרי חז"ל מפורשים נגד דברי הרמב"ם באיגרת תימן, ועל כן מסיק שדברי הרמב"ם שבאיגרת תימן לא נאמרו אלא כדי להפקיע מיהודי אחד שהציג את עצמו כמשיח בתימן ויחידים נגררו אחריו, כפי שמופיע מפורש באיגרת. צריכים לעשות הגהה בערך--Mishehu 17:30, 29 באוגוסט 2011 (IDT)

הערה כללית[edit]

בנושאים כאלו צריכים זהירות להסתמך רק על מקורות. נאמרו כאן חידושים עצמיים, שבפשטות סותרים את פס"ד הרמב"ם בהל' מלכים. וגם אם לא היו סותרים - מוכרחים זהירות ומקור לכל קביעה. המבשר 21:15, 31 באוקטובר 2012 (IST)

באנציקלופדיה ככלל צריך לשמור על כתיבה נאותה ורלוונטית לנושא. יו"ש · שיחה 13:58, 1 בנובמבר 2012 (IST)