Open main menu

שיחה:עם ישראל

המספרים שמציינים את גודל האוכלוסייה היהודית במדינות השונות ובכלל מאוד תמוהים. אני מניחה שבהתחלה הכוונה הייתה ל-13 מיליון באופן כללי, אבל איך נוצר הבלבול שבמדינה מסויימת קיימות רק כמה מאות?... חובה לתקן.

Return to "עם ישראל" page.