Open main menu

שיחה:תלמוד ירושלמי

הערך היה קצר, שכתבתי אותו מחדש ע"י העתקה מהספר "אמרי במערבא" (ברשות המחבר כמובן). הקטעים שהיו קודם לכן בערך שולבו במקומותיהם המתאימים בתוך הערך החדש. שום קטע לא נמחק. אחיקם 18:58, י"ג בתמוז ה'תשס"ט (IDT)

Return to "תלמוד ירושלמי" page.