Open main menu

שיחה:תפילה לשלום המדינה

הרב אביכזיר נפטר בשנת 1944. לא סביר שהיה במועצה אשר את התפילה לשלום המדינה.

Return to "תפילה לשלום המדינה" page.