Difference between revisions of "שיחת משתמש:מאירי"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
Line 39: Line 39:
  
 
==== דיני ההרחקה בימי האיסור ====
 
==== דיני ההרחקה בימי האיסור ====
ה. נדה אסורה לגעת בגבר כלשהו (מלבד אביה ובנה), ואסור לגבר לגעת בה.
+
ה. נדה אסורה לגעת בגבר כלשהו (מלבד אביה ובנה), ואסור לגבר לגעת בה. {הערה: אין לדיני הנידה שום משמעות לגבי נגיעת האישה בגבר מלבד בעלה, שם האיסור נובע מסיבה אחרת. המשמעות היא רק לגבי בעלה ויש לתקן את הניסוח בהתאם}.  
  
 
ו. לבני זוג יש איסורים מיוחדים כשהאשה נדה:
 
ו. לבני זוג יש איסורים מיוחדים כשהאשה נדה:
:# אסור להם לגעת אחד בשני או לגעת בבגדי השני
+
:# אסור להם לגעת אחד בשני או לגעת {אחד} בבגדי השני {כשבן הזוג לובש אותם}
 
:# אסור להם להעביר חפץ מיד ליד.
 
:# אסור להם להעביר חפץ מיד ליד.
:# אסור לבעל לראות את המקומות המכוסים בגופה של אשתו
+
:# אסור לבעל לראות את המקומות {צ"ל: להסתכל במקומות. ראיה בלא הסתכלות שנויה במחלוקת} המכוסים בגופה של אשתו
:# אסור להם להיות ב[[קלות ראש]] המגילה לערוה יחדיו
+
:# אסור להם להיות ב[[קלות ראש]] המגילה {צ"ל המובילה} לערוה  
 
:# אסור להם לאכול יחד על אותו שולחן מבלי לשים סימן
 
:# אסור להם לאכול יחד על אותו שולחן מבלי לשים סימן
 
:# אסור לבעל לאכול את שאריות האוכל של אשתו בפניה
 
:# אסור לבעל לאכול את שאריות האוכל של אשתו בפניה
:# אסורה לבעל לשכב על מיטת אשתו
+
:# אסור לבעל לשכב על מיטת אשתו
 
:# אסור לאשה לשכב על מיטת הבעל בפניו
 
:# אסור לאשה לשכב על מיטת הבעל בפניו
 
:# אסור לאשה למזוג את כוס היין של בעלה
 
:# אסור לאשה למזוג את כוס היין של בעלה
 
:# אסור לאשה להציע את מיטת הבעל בפניו
 
:# אסור לאשה להציע את מיטת הבעל בפניו
:# אסור לאשה ליצוק מים על ידיו הבעל או חלקים אחרים בגופו
+
:# אסור לאשה ליצוק מים על ידי הבעל או חלקים אחרים בגופו
:# אסור להם לשכב יחד על אותה מיטה, וכן על אותו ספסל אם הוא מתנדנד.
+
:# אסור להם לשכב יחד על אותה מיטה, וכן {לשבת} על אותו ספסל אם הוא מתנדנד.
  
  
 
==== דיני טהרתה של האשה ====
 
==== דיני טהרתה של האשה ====
ז. לאחר שעברו חמישה ימים מתחילת יציאת הדם או ממציאת הכתם, על האשה להתקלח, ולאחר מכן לעשות בדיקת פנימית, כעשר דקות לפני ה[[שקיעה]], באופן שיבואר בסעיף הבא.
+
ז. לאחר ש{פסק הדימום, ו}עברו חמישה ימים מתחילת יציאת הדם או ממציאת הכתם {הערה: למנהג הספרדים אין צורך להמתין חמישה ימים), על האשה להתקלח, ולאחר מכן לעשות בדיקת פנימית, כעשר דקות לפני ה[[שקיעה]], באופן שיבואר בסעיף הבא.
  
 
ח. הבדיקה הפנימית נעשית באופן הבא: האשה לוקחת חתיכת בד לבן ונקי, כורכת אותה על אצבעה ומכניסה אותה ל'אותו מקום', הכי עמוק שהיא יכולה, ומסובבת היטב בכל הפינות. במידה והבד יוצא מלוכלך - היא יכולה לעשות נסיון נוסף או לחכות למחר ולעשות אז נסיון נוסף.
 
ח. הבדיקה הפנימית נעשית באופן הבא: האשה לוקחת חתיכת בד לבן ונקי, כורכת אותה על אצבעה ומכניסה אותה ל'אותו מקום', הכי עמוק שהיא יכולה, ומסובבת היטב בכל הפינות. במידה והבד יוצא מלוכלך - היא יכולה לעשות נסיון נוסף או לחכות למחר ולעשות אז נסיון נוסף.
  
ט. במידה והבד יוצא נקי לחלוטין ללא שום נקודה אדומה - היא לובשת תחתון לבן נקי והרמטי ומכניסה טמפון או בד נקי נוסף ל'אותו מקום' ומשאירה אותו שם עד לאחר צאת הכוכבים. לאחר צאת הכוכבים היא מוציאה את הטמפון או הבד ובודקת אותו היטב, במידה והוא נקי – היא יכולה לעבור לשלב הבא, במידה והוא מלוכלך, היא צריכה לחזור למחרת לפני השקיעה על כל התהליך.
+
ט. במידה והבד יוצא נקי לחלוטין ללא שום נקודה אדומה - היא לובשת תחתון לבן נקי והרמטי {הרמטי?!) ומכניסה טמפון או בד נקי נוסף ל'אותו מקום' ומשאירה אותו שם עד לאחר צאת הכוכבים. לאחר צאת הכוכבים היא מוציאה את הטמפון או הבד ובודקת אותו היטב, במידה והוא נקי – היא יכולה לעבור לשלב הבא, במידה והוא מלוכלך, היא צריכה לחזור למחרת לפני השקיעה על כל התהליך.
  
 
י. במידה והבד יצא נקי האשה צריכה לספור שבעה יממות שבהן לא יוצא מגופה שום דם. בכדי לוודא שלא יוצא מגופה שום דם האשה צריכה ללבוש תחתון לבן במשך כל השבוע ולערוך בדיקה פנימית (באופן המוסבר בסעיף ח) פעמיים ביום: בבוקר כשקמה מהשינה ואחרי צהרים לפני השקיעה.
 
י. במידה והבד יצא נקי האשה צריכה לספור שבעה יממות שבהן לא יוצא מגופה שום דם. בכדי לוודא שלא יוצא מגופה שום דם האשה צריכה ללבוש תחתון לבן במשך כל השבוע ולערוך בדיקה פנימית (באופן המוסבר בסעיף ח) פעמיים ביום: בבוקר כשקמה מהשינה ואחרי צהרים לפני השקיעה.
Line 70: Line 70:
 
יב. קודם הטבילה על האשה להתרחץ במים חמים ולסרק היטב את כל שערה שלא תשאר שערה קשורה או דבוקה בחברתה. כמו כן, האשה צריכה לנקות היטב את כל גופה, שלא ישאר בגופה שום ליכלוך, קילוף-עור, ציפורן ארוכה, נזלת, צואת האוזן, קוץ, פצע, שן תותבת, וכדומה. כמו כן, האשה צריכה ללכת להתפנות ולוודא שאיננה מרגישה צורך להוציא הפרשות נוספות.
 
יב. קודם הטבילה על האשה להתרחץ במים חמים ולסרק היטב את כל שערה שלא תשאר שערה קשורה או דבוקה בחברתה. כמו כן, האשה צריכה לנקות היטב את כל גופה, שלא ישאר בגופה שום ליכלוך, קילוף-עור, ציפורן ארוכה, נזלת, צואת האוזן, קוץ, פצע, שן תותבת, וכדומה. כמו כן, האשה צריכה ללכת להתפנות ולוודא שאיננה מרגישה צורך להוציא הפרשות נוספות.
  
יג. בסיום התהליך, האשה יכולה לבדוק היטב את כל גופה ולטבול ב[[מקוה]] בלילה שלאחר שהסתיימו שבעת הימים הנקיים. לאחר הטבילה היא מותרת לבעלה.
+
יג. בסיום התהליך, האשה יכולה לבדוק היטב את כל גופה ולטבול ב[[מקוה]] בלילה לאחר שהסתיימו שבעת הימים הנקיים. לאחר הטבילה היא מותרת לבעלה.
  
 
יד. אסור לטבול ביום או קודם לסיום שבעת הימים הנקיים.
 
יד. אסור לטבול ביום או קודם לסיום שבעת הימים הנקיים.
Line 85: Line 85:
  
 
::בברכת יישר כח, תודה רבה ומועדים לשמחה,[[משתמש:למאי נ"מ?|למאי נ"מ?]] 01:12, ט"ז בתשרי ה'תשע"א (UTC)
 
::בברכת יישר כח, תודה רבה ומועדים לשמחה,[[משתמש:למאי נ"מ?|למאי נ"מ?]] 01:12, ט"ז בתשרי ה'תשע"א (UTC)
 +
 +
:::הוספתי כמה הערות, בתוך סוגריים כאלה {}, וקצת הגהות בלי סוגריים. חג שמח--[[משתמש:בנילה|בנילה]] 20:19, י"ז בתשרי ה'תשע"א (UTC)

Revision as of 20:19, 25 September 2010

הכניסה להר הבית

תודה רבה על תיקונך המועיל ב"הר הבית", להדגיש את חומר האיסור שכל גדולי דורנו אסרו את הכניסה להר הבית.

ולפלא גדול על אותם סהרוריים הנכנסים להר הבית בחוצפה ובעזות נגד כל הרבנים, בעוד שהדבר כרוך בספקות של כרת רחמנא ליצלן!! --דרכיה דרכי נועם 18:48, כ"ט בניסן ה'תש"ע (UTC)

חג שמח!

א) כתבת אלי כמה הודעות, - האם הם תגובה על משהו מסויים שעשיתי? (דומני שלא, דווקא אני פועל ברוח דבריך להכניס הכל לקטגוריות).

ב) אשמח אם תעבור על השינויים שאני עורך בערך נדה יחד עם דף השיחה. (יש לזכור, עצרתי באמצע עריכה בעקבות כניסת החג הקרב ובא, וכוונתי בלי נדר להוסיף עוד ערכים דלי חומר על דיני כתמים ועוד).

בברכת יישר ובהצלחה,למאי נ"מ? 14:48, י"ד בתשרי ה'תשע"א (UTC)


יישר כח וחג שמח!
א) כתבתי את הדברים למען הסדר הטוב ולא בגלל משהו מסויים שעשית ושוב יישר כח על פעולותיך בויקישיבה.
(קטגוריות: איסור והיתר ויורה דעה שיצרת לא קיימות, אשמח אם תבדוק שוב את נחיצותם למערכת ותערוך אותם).
ב) אני אעבור עליהם בעז"ה בלנ"ד, אבל אציין כי עקב גילי לא בקי כ"כ בהלכות טהרת המשפחה. (אשמח אם תשלב בין הערך והקטגוריה).
מאירי, חבר בהנהלת האתר 18:36, ט"ו בתשרי ה'תשע"א (UTC)
מאירי הנכבד,
יישר כח לך ולכל מערכת אתר ישיבה, ובפרט למערכת ויקישיבה.
ב) שמחתי מאד בגובתך הזריזה. אשמח אם תעבור בשנית על הערכים הנ"ל ועל העריכה שעשיתי בהם, וזאת משום שחלק נכבד ממנה היא יותר שינויים בעריכה מאשר בעניין ההלכתי, עם כי הייתי שמח אם תוכל להפנות את הערכים שבקטגוריה 'טהרת המשפחה' לאדם נשוי בכדי שיעיר עליהם הערות הלכתיות ופרטיות.
אגב, נגעתי בערך טהרת המשפחה כבקשתך, אך אני תוהה כיצד לנהוג בו. יתכן שנכון להרחיב אותו, שישמש קצור של ההלכות המעשיות[1] (עם קישורים לערכים המתאימים בהם יתבארו בהרחבה המקורות, הסברות, הדעות השונות וכו'). אך זה נוכל בתנאי שיעבור עליו תלמיד חכם.
בברכת יישר כח, תודה רבה ומועדים לשמחה,למאי נ"מ? 01:12, ט"ז בתשרי ה'תשע"א (UTC)
הוספתי כמה הערות, בתוך סוגריים כאלה {}, וקצת הגהות בלי סוגריים. חג שמח--בנילה 20:19, י"ז בתשרי ה'תשע"א (UTC)
 1. להלן קיצור הלכות נדה הבסיסיות, השארתי זאת כך, באופן שלא יהיה ניתן לקרא את הדברים רק ע"י עריכה, בכדי שתביאם בפני ת"ח שיתקנם (ויקח אחריות עליהם), ואז תכניס אותם לערך טהרת המשפחה - אם תמצא לנכון. בברכת מועדים לשמחה,~~~~

  הלכות טהרת המשפחה המעשיות הבסיסיות

  כיצד האשה נעשית נדה

  א. אשה שיצא דם ממקורה היא הנקראת 'נדה' ואסורה לגבר (כולל בעלה) עד שתטהר. דין זה נכון הן במצב שהיא ראתה את דם הווסת הרגיל שלה, ובין אם ראתה דם מסיבה חיצונית (קפיצה, חימוד גבר, צפייה בבע"ח המקיימים יחסי מין וכיו"ב).

  ב. אם ליציאת הדם ממקורה נלוותה הרגשה היא נדה מן התורה, בין אם יצאה כמות גדולה של דם ובין אם יצאה כמות קטנה של דם (ואפילו טיפת קטנה מאד-מאד).

  ג. כמו כן, אם נמצא הדם ע"י בדיקה פנימית - האשה 'נדה', אפילו אם נמצאה רק נקודה אדומה קטנה.

  ד. אם נמצא הדם על גבי בגדיה מבלי הרגשה או בדיקה פנימית - היא איננה 'נדה' אלא אם הוא גדול יותר מעיגול שקוטרו 19 מ"מ.


  דיני ההרחקה בימי האיסור

  ה. נדה אסורה לגעת בגבר כלשהו (מלבד אביה ובנה), ואסור לגבר לגעת בה. {הערה: אין לדיני הנידה שום משמעות לגבי נגיעת האישה בגבר מלבד בעלה, שם האיסור נובע מסיבה אחרת. המשמעות היא רק לגבי בעלה ויש לתקן את הניסוח בהתאם}.

  ו. לבני זוג יש איסורים מיוחדים כשהאשה נדה:

  1. אסור להם לגעת אחד בשני או לגעת {אחד} בבגדי השני {כשבן הזוג לובש אותם}
  2. אסור להם להעביר חפץ מיד ליד.
  3. אסור לבעל לראות את המקומות {צ"ל: להסתכל במקומות. ראיה בלא הסתכלות שנויה במחלוקת} המכוסים בגופה של אשתו
  4. אסור להם להיות בקלות ראש המגילה {צ"ל המובילה} לערוה
  5. אסור להם לאכול יחד על אותו שולחן מבלי לשים סימן
  6. אסור לבעל לאכול את שאריות האוכל של אשתו בפניה
  7. אסור לבעל לשכב על מיטת אשתו
  8. אסור לאשה לשכב על מיטת הבעל בפניו
  9. אסור לאשה למזוג את כוס היין של בעלה
  10. אסור לאשה להציע את מיטת הבעל בפניו
  11. אסור לאשה ליצוק מים על ידי הבעל או חלקים אחרים בגופו
  12. אסור להם לשכב יחד על אותה מיטה, וכן {לשבת} על אותו ספסל אם הוא מתנדנד.


  דיני טהרתה של האשה

  ז. לאחר ש{פסק הדימום, ו}עברו חמישה ימים מתחילת יציאת הדם או ממציאת הכתם {הערה: למנהג הספרדים אין צורך להמתין חמישה ימים), על האשה להתקלח, ולאחר מכן לעשות בדיקת פנימית, כעשר דקות לפני השקיעה, באופן שיבואר בסעיף הבא.

  ח. הבדיקה הפנימית נעשית באופן הבא: האשה לוקחת חתיכת בד לבן ונקי, כורכת אותה על אצבעה ומכניסה אותה ל'אותו מקום', הכי עמוק שהיא יכולה, ומסובבת היטב בכל הפינות. במידה והבד יוצא מלוכלך - היא יכולה לעשות נסיון נוסף או לחכות למחר ולעשות אז נסיון נוסף.

  ט. במידה והבד יוצא נקי לחלוטין ללא שום נקודה אדומה - היא לובשת תחתון לבן נקי והרמטי {הרמטי?!) ומכניסה טמפון או בד נקי נוסף ל'אותו מקום' ומשאירה אותו שם עד לאחר צאת הכוכבים. לאחר צאת הכוכבים היא מוציאה את הטמפון או הבד ובודקת אותו היטב, במידה והוא נקי – היא יכולה לעבור לשלב הבא, במידה והוא מלוכלך, היא צריכה לחזור למחרת לפני השקיעה על כל התהליך.

  י. במידה והבד יצא נקי האשה צריכה לספור שבעה יממות שבהן לא יוצא מגופה שום דם. בכדי לוודא שלא יוצא מגופה שום דם האשה צריכה ללבוש תחתון לבן במשך כל השבוע ולערוך בדיקה פנימית (באופן המוסבר בסעיף ח) פעמיים ביום: בבוקר כשקמה מהשינה ואחרי צהרים לפני השקיעה.

  יא. במידה ואשה ספרה שבעה ימים, ולא מצאה בהם שום סימן של דם על בגדיה (- על התחתון בעיקר) או על הבד של הבדיקה, היא יכולה לטבול ולהיטהר (כפי שיבואר בסעיפים הבאים).

  הטבילה

  יב. קודם הטבילה על האשה להתרחץ במים חמים ולסרק היטב את כל שערה שלא תשאר שערה קשורה או דבוקה בחברתה. כמו כן, האשה צריכה לנקות היטב את כל גופה, שלא ישאר בגופה שום ליכלוך, קילוף-עור, ציפורן ארוכה, נזלת, צואת האוזן, קוץ, פצע, שן תותבת, וכדומה. כמו כן, האשה צריכה ללכת להתפנות ולוודא שאיננה מרגישה צורך להוציא הפרשות נוספות.

  יג. בסיום התהליך, האשה יכולה לבדוק היטב את כל גופה ולטבול במקוה בלילה לאחר שהסתיימו שבעת הימים הנקיים. לאחר הטבילה היא מותרת לבעלה.

  יד. אסור לטבול ביום או קודם לסיום שבעת הימים הנקיים.


  פרישה בזמן שצפוי להגיע המחזור

  טו. כל אשה שיצא דם מגופה בהרגשה או במחזור או בבדיקה פנימית - צריכה לרשום על פתק מסודר את התאריך העברי של יציאת הדם, ואם הדם יצא ביום או בלילה. במידה וישנה רציפות של שלוש פעמים שהדם יוצא באותו יום או באותו הפרש מהפעם הקודמת - צריכים הבעל והאשה להימנע מתשמיש המיטה (ויש אומרים שגם מחיבוק ונישוק) בתאריך שלפי הסידרה בו היא צפוייה לקבל מחזור.

  טז. במידה ואין לאשה רציפות של שלוש פעמים, הבעל והאשה צריכים להימנע מתשמיש (ומחיבוק ונשוק) בשלושה תאריכים: (א) באותו יום בחודש שבו היא ראתה דם בחודש הקודם, (ב) בתאריך שבו תקבל מחזור אם הפער בין המחזור הבא לקודם יהיה כמו בין הקודם לזה שלפניו, (ג) ביום השלושים למחזור הקודם (כולל שני התאריכים).


  חובת הלימוד

  יז. היות והלכות נדה הן מסובכות ובקלות עלולים להכשל בהן, על האשה והבעל לקבל הדרכה המסבירה את ההלכות היטב, וכן לשננם יחדיו ובשיעורי תורה. בנוסף, מומלץ שהאשה תקבל הדרכה מאשה יראת שמים על האופן שבו עושים את הבדיקה הפנימית.