שילוח הקן

From ויקישיבה
Revision as of 21:33, 2 September 2012 by 192.115.90.130 (talk)
Jump to navigation Jump to search

מצות שילוח נקבת העוף מן הקן בטרם יקח לו האדם את הביצים או את האפרוחים.


אדם שמוצא קן ציפור, אסור לו ליטול את האפרוחים או את הביצים ללא שילוח האם תחילה. ומצות עשה לשלח את האם ולאחר מכן ליטול את האפרוחים או את הביצים, שנאמר: "כי יקרא קן ציפור לפניך בדרך בכל עץ או על הארץ אפרוחים או ביצים והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים, לא תקח האם על הבנים. שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך".


אם שילח את האם והיא חזרה, עליו לשלחה שוב ושוב.


מצוה זו נוהגת אך ורק ברשות הרבים ולא ברשות היחיד