חכמת השיעור

From ויקישיבה
(Redirected from שיעור)
Jump to navigation Jump to search

הנדסה, גיאומטריה. במסכת אבות (פרק ג משנה יח) שנינו: "תקופות וגמטריאות - פרפראות לחכמה", ופירשו המפרשים כי "גמטריאות" הכוונה ל"חכמת השיעור".


במאירי (אבות שם) מובא: "ראוי לאדם שילמד תחילה כל התלמוד מתחילה ועד הסוף... ואחר שישלים עצמו בחכמת התלמוד, יתחיל בחכמות האחרות. והמבוא לחכמות האחרות הן החכמות הלימודיות: חכמת התכונה והמספר והתשבורת והשיעור, ומהן יבוא לחכמות הטבעיות והאלהיות, כמו שנודע למבינים".


ב"דרך חכמה" (לרבי משה חיים לוצאטו) מובא: "חכמת החשבון וההנדסה אף שלא נצטווינו להגות בהן, ידיעתם הכרחית לקיום המצוות בכלאים, תחומים וכדומה, ויש לאדם לקבוע זמן ללומדן כפי מה שיצטרך לקיום מצוות אלו".