Difference between revisions of "שפתי כהן"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
m (ש"ך הועבר לשפתי כהן)
Line 6: Line 6:
 
[[קטגוריה:ארון הספרים היהודי]]
 
[[קטגוריה:ארון הספרים היהודי]]
 
[[קטגוריה:ספרי הלכה]]
 
[[קטגוריה:ספרי הלכה]]
 +
[[קטגוריה:מפרשי שולחן ערוך]]

Revision as of 11:08, 7 August 2011

שפתי כהן (נכתב ונקרא לרוב בראשי תיבות הש"ך) הוא חיבורו העיקרי של רבי שבתי כהן על שולחן ערוך יורה דעה וחושן משפט. המחבר חיבר את ספרו בהיתו בן עשרים ושש שנה. הספר נחשב לאחת מאבני היסוד בפסיקת ההלכה, ולרוב פוסקים כמותו במחלוקות שבין הש"ך לט"ז, למרות שועד ארבע ארצות קבע שיש לפסוק לפי פסקי הט"ז.

אחת מפסיקותיו היודעות והמפורסמות היא שאין ללמוד קבלה לפני גיל 40.