Open main menu

תאנה

תאנים על העץ

עץ ממשפחת התותיים. נשיר. גדל בר בסמוך למעיינות לאורך בקעת הירדן וים המלח. הרביעי מבין שבעת המינים.

במקורותEdit

עץ התאנה מסמל תקופת שלום ורגיעה בה ישב כל "איש תחת גפנו ותחת תאנתו..." (מיכה ד', ד').

בעבר היו משמרים את התאנה על ידי ייבוש. בחז"ל ישנם כמה שמות לזה: דבלה, פרודה, גרוגרת, קציעה, תאנה דרוסה, קיץ.

התאנה עלולה להיות נגועה בתולעים, ועל כן יש לבודקה היטב כמבואר בספרי ההלכה [להרחבה יש לעיין בספר "בדיקת המזון כהלכה"].