תבנית:הידעת?/א' אדר ה'תשס"ט

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

משל היה

הגמרא (ערובין סג.) מביאה מעשה, ובסופו כותבת הגמרא שהשמות של בעי המעשה צויינו "שלא תאמר משל היה".

מכאן הוכיחו שיש מן המעשיות המובאות בתלמוד שלא היו כלל, וכן מאמרי רבה בר בר חנה, אלא הן נאמרו בדרך רמז וסוד. ובזה ישכר פי דוברי שקר, המלעיגים על דברי רבותינו ז"ל (ראה בספר בן יהוידע שם).